ניקיון מוסדות חינוך

ניקיון מוסדות ציבור
בנוסף על ניקיונות בתים פרטיים, דירות ובניינים, אנו מתמחים בשירותי ניקיון מוסדות חינוך בכל אזורי הארץ.

מדובר בשירות הניתן באופן נקודתי וחד פעמי בהתאם לצרכי הלקוח .

למשל לאחר שיפוץ...